CZYNNOŚCI NOTARIALNE - OPŁATY

Cennik usług świadczonych w Kancelarii Notarialnej Ireny Kwiatkowskiej jest taki sam jak w innych notariatach. Wysokość należności za czynności notarialne na terenie całego kraju jest stała. Określona jest ona prawnie w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i powiększona o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu Państwa Polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Jeśli chcą Państwo uzyskać informację o wysokości opłaty za wybrane czynności notarialne prosimy o osobisty kontakt z kancelarią. W przypadku czynności mniej zawiłych wystarczy jednak kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje i wyjaśnienia podczas wykonywania czynności notarialnych jest bezpłatne.

Jesteśmy na Google+
Google+